شرایط عضویت(قوانین و مقررات)

1-عضویت در سامانه فقط برای سال تحصیلی جاری(00-01) می باشد که از ابتدای مهر شروع و تا پایان تیر سال 1401 ادامه دارد

2-شما موافقت کرده و می‌پذیرید که خود مسؤول حفظ رمزهای محرمانه ومورد استفاده جهت دسترسی به سامانه هستید. بر همین اساس، موافقت می‌کنید که در سامانه مسئول کلیه فعالیت‌های هستید که تحت نام کاربری شما انجام می‌شود.

3-آموزشگاه موظف است از ورود اطلاعات غیر ضروری دانش آموزان و همکاران در سامانه خودداری نموده و سعی نماید حتی الامکان از مشخصات مستعار استفاده نماید

4-آموزشگاه حق واگذاری سامانه به اموزشگاه دیگر ندارد
منوی اصلی

تاریخ

چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱