برخی از قابلیتهای سامانه پیشرفت تحصیلی

پنل های متعدد

 1. پنل مدیر
 2. پنل دبیر
 3. پنل مشاور
 4. پنل دانش آموز
 5. پنل اولیا

ماژول های متعدد

 1. ماژول ثبت نمرات
 2. ماژول تحلیل نمرات
 3. ماژول کارنامه ها
 4. ماژول نمودارها
 5. ماژول گزارشها

ماژول های متعدد

 1. ماژول برنامه ریزی درسی
 2. ماژول وضعیت انضباطی
 3. ماژول اخبار
 4. ماژول پیام ها
 5. ماژول حضور و غیاب

امکانات متنوع

 1. ماژول مدیریت شهریه
 2. ورودی اکسل
 3. خروجی اکسل
 4. امکانات سفارشی
 5. به روز رسانی مداوم

برخی از قابلیت های سامانه آزمون آنلاین

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان برگزاری انواع آزمونها
 2. امکان برگزاری آزمونهای جامع
 3. سامانه نظرسنجی
 4. سامانه تکالیف و تمرین آنلاین
 5. پوشه کار آنلاین

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان طراحی هر نوع سوال
 2. امکان استفاده از سوالات طراحی شده قبلی
 3. امکان برگزاری آزمون فصل به فصل
 4. امکان تحلیل سوالات آزمون
 5. و ...

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان برگزاری آزمون تستی
 2. امکان برگزاری آزمون صحیح وغلط
 3. امکان برگزاری آزمون کوتاه پاسخ
 4. امکان برگزاری آزمون عددی
 5. امکان برگزاری آزمون تشریحی

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. امکان زمانبندی آزمونها
 2. امکان تصحیح خودکار و دستی
 3. امکان تکرار آزمون
 4. امکان آزمون با نمره منفی
 5. امکان نمایش پاسخ های صحیح

امکانات سامانه آزمون آنلاین

 1. تنظیمات بسیار گسترده و متنوع
 2. پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی
 3. رصد دانش آموزان در فرایند برگزاری
 4. امکان تصحیح دستی سوالات تشریحی
 5. تحلیل نتایج به شیوه های مختلف