سامانه پیشرفت تحصیلی و کارنامه ماهانه

مدرسه هوشمند دستیار همه کاره مدیران موفق
 • مدیریت هوشمند نمرات
 • گزارشهای هفتگی
 • نمودارهای افت و پیشرفت
 • مدیریت هوشمند امور مدارس
 • تحلیل پیشرفت و ایجاد انگیزه در دانش آموزان
 • امکانات و قابلیتهای کم نظیر و فراوان
 • پنل های کاربری متعدد (مدرسه،دانش آموز،اولیا و...)
 • مدیریت نمرات و تحلیل سیستمی آنان
 • مدیریت موارد انضباطی و حضور و غیاب
 • مدیریت امور مالی و شهریه ها
 • ارائه انواع گزارشها و نمودارهای اماری
 • ارائه انواع کارنامه ها فردی، گروهی،کلاسی و دبیر
 • و ...
عضویت مدارس در سامانه پیشرفت تحصیلی
ورود به سامانه پیشرفت تحصیلی

سامانه آزمونهای آنلاین

مدرس هوشمند مکمل آموزشهای حضوری
 • ایجاد و برگزاری آزمونهای آنلاین
 • امکان طراحی هر نوع آزمون
 • طراحی انواع سوالات (تستی، تشریحی، صحیح و غلط، چهار گزینه ای، کامل کردنی ، چند انتخابی، جور کردنی و ...)
 • نظارت برخط بر فرایند برگزاری ازمون
 • امکان تصحیح خودکار و دستی
 • امکان برگزاری ازمونهای تستی و تشریحی
 • امکان برگزاری آزمونهای فردی و جامع
 • امکان برگزاری انواع نظرسنجی ها
 • مدیریت آنلاین تکالیف
 • گزارشهای متنوع از روند برگزاری ازمون
 • و ...
عضویت مدارس در سامانه آزمونهای آنلاین
ورود مدارس به سامانه آزمونهای آنلاین

سامانه برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی هوشمندانه ابزار موفقیت دانش آموزان کوشا
 • برنامه ریزی درسی و غیردرسی
 • سامانه ای جهت برنامه ریزی و مدیریت زمان دانش اموزان
 • سامانه ای برای نظارت بر عملکرد تحصیلی دانش آموز در خارج از مدرسه و منزل
 • امکان نظارت والدین، مشاوران و مدارس بر نحوه برنامه ریزی دانش آموز
 • امکان مدیریت فعالیتهای درسی و غیر درسی
 • امکان مدیریت آزمونهای تستی منزل
 • همراه با ارائه انواع گزارشها و نمودارها از روند برنامه ریزی
 • امکان برگزاری کوییزهای شبانه و مشارکت دائمی دانش اموز در فعالیتهای درسی
 • بازخورد مداوم به دانش اموز و ارائه پیامهای انگیزشی و علاقه مند نمودن انان به مطالعه
 • تحلیل افت و پیشرفت
 • مدیریت نمرات و آزمونهای تستی
 • مدیریت زمان و تقویت انگیزه دانش آموزان
 • و ...
ثبت نام گروهی دانش آموزان توسط مدارس در سامانه برنامه ریزی درسی
ثبت نام فردی توسط خود دانش اموز در سامانه برنامه ریزی درسی

آموزش مهارتهای تحصیلی و موفقیت

مفید آموز تقویت مهارتهای یادگیری دانش آموزان پرتلاش
 • آموزش مهارتهای تحصیلی نوین
 • آموزش تکنیک های جدید مطالعه و یادگیری
 • آموزش راهبردهای متنوع یادداشت برداری
 • آموزش روشهای تقویت حافظه و کاهش حواس پرتی
 • آموزش روشهای صحیح آزمون دادن و تست زنی
 • آموزش کاربردی و تعاملی مهارتهای نوین مطالعه
 • معرفی ابزارهای لازم برای موفیت
 • اموزش روشهای صحیح هدفگذاری
 • اموزش شیوه های نوین و کاربردی برنامه ریزی درسی
 • آموزش روشهای و تکنیک های تست زنی و آزمون دادن
 • آموزش مهارتهای تمرکز حواس و تقویت حافظه
 • آموزش روشهای مقابله با اهمالکاری
 • آموزش روشهای مقابله با بی انگیزه گی و بی حوصلگی
 • اموزش روشهای صحیح و جدید یادداشت برداری
 • آموزش روشهای سازماندهی مطالب در ذهن و نقشه ذهنی
 • صفر تا صد هدایت تحصیلی و انتخاب رشته
 • امکان شرکت فردی و گروهی در آموزشها
 • تخفیف ویژه جهت ثبت نام گروهی دانش اموزان مدارس عضو سامانه پیشرفت تحصیلی
 • و ...
ثبت نام گروهی دانش آموزان توسط مدارس در سامانه مفیدآموز
ثبت نام فردی توسط خود دانش اموز در سامانه مفید آموز